Services

We Are Professional

บริษัทไทยอินเตอร์โซล จำกัด เสนอบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งติดตั้งระบบเครือข่าย เพื่อการ บริหารงานธุรกิจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และผลกำไรแก่องค์กรของคุณ หากคุณศึกษาแล้วพบว่ายังไม่มีบริการใด ตรงตามความ ต้องการของคุณหรือต้องการทราบรายละเอียด กรุณาติดต่อเราเพราะเราพร้อมให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ และความสามารถอย่างเต็มเปี่ยม

Professional Software Service

ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาวิเคราะห์และ นำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยสร้างความ ได้เปรียบ (Competitive advantage) และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ให้กับธุรกิจ ซึ่งจะ ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันรวมถึงสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้ใช้บริการ โดยให้บริการพัฒนา และดูแลระบบงานหลังการขาย อย่างมืออาชีพ

ERP System Integration (SAP R/3, Oracle)

บริการออกแบบ และพัฒนาระบบงาน เพื่อเชื่อมโยงระบบที่มีอยู่เดิมภายในองค์กรอย่างเช่น ERP SAP หรือ ERP Oracle หรือ In-house System ซึ่งในบางกรณีระบบงานดังกล่าว มีการทำงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และไม่รองรับต่อความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจ บริษัท ไทยอินเตอร์โซล จำกัด จึงได้เสนอบริการพัฒนาระบบงานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับระบบงานหลักที่มีอยู่เดิมขององค์กร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานยิ่งขึ้น

Corporate Website Development

บริการออกแบบเว็บไซต์สำหรับองค์กร พร้อมทั้งระบบบริหารจัดการเนื้อหา ของเว็บไซต์ (CMS) ซึ่งสะดวกต่อธุรกิจในการปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบต่างๆของ website โดยไม่ จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับ การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ CMS จึงเป็นเครื่องมีอ ที่ช่วยให้ ธุรกิจสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การดูแลเว็บไซต์ อย่างมืออาชีพ นั้นเป็นเรื่องง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน การเขียนโปรแกรมเลย

Mobile Application Development

บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile, PDA) เพิ่มความ สามารถ ในการใช้งานระบบได้ทุกสถานที่ เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร ที่ต้อง ติดต่อธุรกิจนอกสถานที่ (นอกเครือข่ายขององค์กร) และมีความจำเป็นที่ต้องใช้งาน ข้อมูลสำคัญ ซึ่งเก็บภายในองค์กร อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ pocket pc จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่นำมาใช้งานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ ธุรกิจในการเชื่อม ต่อข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร ในกรณีที่พนักงานอยู่นอกเครือข่ายของ องค์กรได้

Data Warehouse System Development

ดำเนินธุรกิจบริการพัฒนาระบบสำหรับ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลเป็นการพัฒนาระบบ สำหรับจัดการ และบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งภายในและ ภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถ ใช้สนับสนุนในการ ตัดสินใจอย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการวางแผนธุรกิจ หรือ วิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆได้อย่าง เหมาะสม

Outsourcing Service

ดำเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ Outsourcing Services ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระความยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายของงานด้านไอที สำหรับองค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นการสร้าง มูลค่าเพิ่ม (Value added) ให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนรวมที่คุ้มค่า บริการIT Outsourcing ของบริษัท ไทยอินเตอร์โซล จำกัด มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของบุคลากร สามารถเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการระบบไอทีขององค์กร ในยุคที่ต้องการลดต้นทุนด้านกำลังคน

Web Application Development

ดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบ เพื่อการใช้งานบน Internet และ Intranet ด้วย ทีมงานที่มีประสบการณ์ และความรู้ที่จะช่วยคุณ เลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะ สมกับองค์กรของคุณ